Stanovisko k spracúvaniu osobných údajov v súvislosti s digitálnym sledovaním kontaktov

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia

Úrad si dovoľuje dať do pozornosti vydanie druhého Stanovisko predsedníčky Výboru k Dohovoru 108 Rady Európy a Komisára pre ochranu osobných údajov Rady Európy k spracúvaniu osobných údajov v súvislosti s digitálnym sledovaním kontaktov.

 

V tomto stanovisku sa predsedníčka spolu s komisárom venujú spracúvaniu osobných údajov pri tzv. digitálnom sledovaní kontaktov, ktoré sa uskutočňuje prostredníctvom používania aplikácii na to určených.

 

Okrem náležitostí ohľadom vhodného právneho základu sa dokument zaoberá aj bezpečnosťou údajov a informačnou povinnosťou pre dotknuté osoby a ďalšími požiadavkami podstatnými pre spracúvanie osobných údajov aplikáciou v súvislosti s ochorením COVID-19.

 

Stanovisko v plnom znení nájdete tu:

https://rm.coe.int/covid19-joint-statement-28-april/16809e3fd7

Plná verzia stránky
2021 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky