Stanovisko predsedníčky Výboru k Dohovoru 108 Rady Európy a Komisára pre ochranu osobných údajov Rady Európy k osobných údajov v súvislosti s pandémiou COVID-19

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia

Predsedníčka Výboru k Dohovoru 108 Rady Európy a Komisár pre ochranu osobných údajov Rady Európy vydali spoločné stanovisko k spracúvaniu osobných údajov v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID- 19.

Stanovisko je v plnom znení dostupné v anglickom jazyku na tomto odkaze: https://www.coe.int/en/web/data-protection/statement-by-alessandra-pierucci-and-jean-philippe-walter

 

„Ľudia čelia ťažkému obdobiu a hrozbám, zatiaľ čo sa situácia rýchlo vyvíja a štáty prijímajú opatrenia na ochranu obyvateľstva. Musia tak však konať bez toho, aby vystavovali spoločnosť väčšiemu riziku z dlhodobého hľadiska.

Túto bezprecedentnú situáciu prekonáme, iba ak budeme zjednotení, solidárni, pri úplnom rešpektovaní zásad právneho štátu, ľudských práv a demokracie.“

Plná verzia stránky
2023 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky