Stanovisko úradu k požadovaniu údajov o osobách nakazených Covid-19 alebo o osobách v karanténe mestami a obcami

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Úrad bol požiadaný o zaujatie stanoviska vo veci, či je možné, respektíve za akých podmienok by bolo zákonné, aby sa mestám a obciam poskytli údaje o osobách, ktoré sú nakazené Covid 19, alebo ktoré sú v karanténe. Stanovisko úradu k tejto téme si môžete prečítať tu .

Slovenčina
Plná verzia stránky
2023 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky