Štruktúra úradu

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia

 • Predseda úradu
  • Sekretariát predsedu
 • Podpredseda úradu
 • Odbor kontroly spracúvania osobných údajov
 • Odbor správnych konaní a osobitných registrácií
 • Odbor právnych služieb a medzinárodných vzťahov
 • Kancelária úradu
  • Osobný úrad
  • Oddelenie podpornýchčinností

 

Organizačná štruktúra

 

Kategória: 
Plná verzia stránky
2018 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky