Štvrťročná správa o zákazkách podľa § 91 ods. 1, a) za Obdobie od 01.07.2014 do 30.09.2014 Obdobie od 01.07.2014 do 30.09.2014

Plná verzia stránky
2023 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky