Súdny dvor vyhlásil rozhodnutie vo veci Schrems vs Data Protection Commisioner

Plná verzia stránky
2023 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky