Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia
3. štvrťrok 2011
 
Hodnota zákazky Predmet zákazky  Identifikácia úspešného uchádzača
1492,- EUR s DPH Preklad textu do anglického jazyka Communica s.r.o.
Podkolibská 5
Bratislava
2. štvrťrok 2011
 
Hodnota zákazky Predmet zákazky  Identifikácia úspešného uchádzača
1344,- EUR s DPH 2-ročná aktualízácia pre antivírový program ESET spol. s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
Kategória: