Termíny telefonických konzultácií pre mesiac september 2018

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Pre veľký záujem o telefonické konzultácie úrad prehodnotil spôsob ich poskytovania. V mesiaci september 2018 bude úrad poskytovať na telefónnom čísle 02 32 31 32 20 telefonické konzultácie prostredníctvom viacerých zamestnancov súčasne, a to v termínoch 11.09.2018 a 25.09.2018 v čase od 09.00 hod do 15.00 hod. Prosíme, aby ste rešpektovali dané vybrané dni a konzultovali počas nich. Konzultačné dni pre mesiac október 2018 oznámime ich zverejnením na webovom sídle úradu v dostatočnom časovom predstihu koncom septembra.

Slovenčina
Plná verzia stránky
2018 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky