Tretia strana

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia

Treťou stranou je každý, kto nie je dotknutou osobou, prevádzkovateľom poskytujúcim osobné údaje, jeho zástupcom, sprostredkovateľom alebo oprávnenou osobou.

K pojmu tretia strana bližšie pozri Metodické usmernenie č. 2/2013 k základným pojmom – osoby pri spracúvaní osobných údajov.

Kategória: 
Plná verzia stránky
2023 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky