„Tvrdý“ Brexit a ochrana osobných údajov

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia

Vzhľadom na vývoj Brexitu v poslednom období, EDPB na februárovom plenárnom zasadnutí prijal usmernenia pre subjekty k prenosom osobných údajov v prípade „tvrdého“ Brexitu (Information note on data transfers under the GDPR in the event of a no-deal Brexit). EDPB taktiež pripravil usmernenia pre prevádzkovateľov/sprostredkovateľov, ktorých hlavným dozorným orgánom v prípade schvaľovania záväzných vnútropodnikových pravidiel je dozorný orgán Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, známy pod skratkou ICO (Information note on BCRs for companies which have ICO as BCR Lead Supervisory Authority).

ICO pravidelne zverejňuje na svojej webovej stránke informácie pre všetky subjekty k Brexitu (https://ico.org.uk/for-organisations/data-protection-and-brexit/).

Aktuálne informácie o vývoji Brexitu môžete sledovať na stránke Európskej komisie (https://ec.europa.eu/commission/brexit-negotiations_en).

Plná verzia stránky
2021 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky