Úplné znenie zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.

Plná verzia stránky
2019 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky