Upozornenie – kamerové systémy

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Úrad dáva  do pozornosti  oznámenia o konaní rôznych podujatí, ktoré majú  obsahovať tzv. novinky po zmene nariadenia z hľadiska kamerových systémov. Radi by sme upozornili , že všeobecné nariadenie o ochrane údajov(GDPR) sa nemenilo. Ide teda len  o usmernenia, ktoré bližšie vykladajú spracúvanie osobných údajov kamerovými systémami podľa ustanovení GDPR účinných od 25.5.2018.

Úrad na ochranu osobných údajov SR na svojom webe dňa 4.2.2020 informoval o schválení Usmernenia o spracúvaní osobných údajov prostredníctvom kamerových zariadení Európskym výborom pre ochranu údajov (EDPB)

 

Usmernenia sú verejne dostupné a zadarmo prístupné (dočasne iba v anglickom jazyku, slovenská verzia bude dostupená približne o tri mesiace): https://dataprotection.gov.sk/uoou/sites/default/files/guidelines_on_processing_of_personal_data_through_video_devices.pdf

 

Úrad preto považuje za svoju povinnosť upozorniť  verejnosť na nesprávne uvádzané informácie a na obozretnosť pri výbere zdroja informácií. 

Slovenčina
Plná verzia stránky
2022 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky