Úprava času telefonických konzultácií úradu v mesiaci apríl a máj 2018

Plná verzia stránky
2019 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky