Úrad na ochranu osobných údajov SR sa zapája do prvej koordinovanej akcie EDPB

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia

Tento týždeň sa v Slovenskej republike začala prvá koordinovaná akcia pod záštitou Európskeho výboru pre ochranu údajov (EDPB). Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky sa spolu s 21 ďalšími dozornými orgánmi v Európskom hospodárskom priestore (ďalej ako EHP) zapojí do spoločného mapovania cloudových služieb orgánmi verejnej moci.

 

Táto akcia je výsledkom rozhodnutia EDPB z októbra 2020 zriadiť koordinovaný rámec presadzovania práva (z angl. Coordinated Enforcement Framework, ďalej ako CEF). Iniciatíva má za cieľ zefektívniť spoluprácu medzi dozornými orgánmi.

 

Podľa Eurostatu sa za posledných 6 rokov v celej EÚ zdvojnásobilo využívanie cloudu. Pandémia ochorenia COVID-19 vyvolala digitálnu transformáciu organizácií, pričom aj mnohé orgány verejnej moci museli siahnuť po cloudovej technológii. Môžu však čeliť ťažkostiam pri získavaní produktov a služieb IT, ktoré sú v súlade s pravidlami EÚ o ochrane údajov. Používanie nevyhovujúcich produktov a služieb IT verejným sektorom predstavuje riziko narušenia ochrany osobných údajov. Cieľom CEF je podporovať osvedčené postupy, aby boli súladné s GDPR a zabezpečiť primeranú ochranu osobných údajov prostredníctvom koordinovaného usmerňovania a opatrení.

 

Oslovených bude celkovo viac ako 75 orgánov verejnej moci v rámci EHP a EÚ inštitúcií, ktoré pokrývajú širokú škálu sektorov (ako je zdravotníctvo, financie, dane, vzdelávanie, centrálni nákupcovia alebo poskytovatelia IT služieb). Dozorné orgány budú skúmať najmä problémy orgánov verejnej moci s dodržiavaním GDPR pri používaní cloudových služieb vrátane procesu a záruk implementovaných pri získavaní cloudových služieb, problémov súvisiacich s medzinárodnými prenosmi, používaním dodatočných opatrení a ustanoveniami upravujúcimi vzťah medzi prevádzkovateľmi a sprostredkovateľmi.

 

Viac sa o koordinovanej akcii dozviete na webovom sídle EDPB na tomto odkaze: https://edpb.europa.eu/news/news/2022/launch-coordinated-enforcement-use-cloud-public-sector_en

 

 

 

 

 

Plná verzia stránky
2023 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky