Usmernenia k aplikácii článku 65 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

EDPB (Európsky výbor pre ochranu údajov) prijal na májovom plenárnom zasadnutí Usmernenia k aplikácii článku 65 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov [Guidelines 03/2021 on the application of Article 65(1)(a) GDPR].

 

Cieľom tohto dokumentu je poskytnúť ucelený pohľad na postupy podľa predmetného ustanovenia, ktoré sa uplatňujú v praxi. Predmetný dokument sa zaoberá kompetenciou EDPB vydávať právne záväzné rozhodnutie v prípade sporov medzi dozornými orgánmi v cezhraničných konaniach (dotknutý dozorný orgán vzniesol relevantnú a odôvodnenú námietku voči návrhu rozhodnutia vedúceho dozorného orgánu a vedúci dozorný orgán nezohľadnil námietku alebo zamietol takúto námietku ako irelevantnú alebo neodôvodnenú) a špecifickými náležitosťami v postupoch, ktoré v praxi tento proces sprevádzajú. 

 

Usmernenia sú dostupné v anglickom jazyku na tomto odkaze:

Súbor application/pdf, veľkosť súboru: 613.21 KB
Slovenčina
Plná verzia stránky
2023 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky