Usmernenia k čl. 60 všeobecného nariadenia o ochrane údajov

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

EDPB (Európsky výbor pre výbor pre ochranu údajov) prijal na marcovom plenárnom zasadnutí Usmernenia k čl. 60 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (Guidelines 02/2022 on the application of Article 60 GDPR).

 

Usmernenia poskytujú podrobný opis spolupráce podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov medzi dozornými orgánmi a ich cieľom je ďalej zvýšiť konzistentné uplatňovanie ustanovení týkajúcich sa mechanizmu jedného kontaktného miesta (one-stop-shop). Usmernenia pomáhajú dozorným orgánom interpretovať a uplatňovať ich vlastné vnútroštátne postupy takým spôsobom, aby boli v súlade so spoluprácou v rámci mechanizmu jedného kontaktného miesta (one-stop-shop) a zapadali do nej.  

 

Usmernenia sú dostupné v anglickom jazyku na tomto odkaze:

Súbor application/pdf, veľkosť súboru: 1.6 MB
Slovenčina
Plná verzia stránky
2023 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky