Usmernenia k právu na prenosnosť údajov

Verzia pre tlačVerzia pre tlač
Slovenčina
Súbor application/pdf, veľkosť súboru: 528.99 KB

Súbor application/pdf, veľkosť súboru: 223.51 KBPlná verzia stránky
2021 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky