Usmernenia k právu na zabudnutie vo vyhľadávačoch (1. časť)

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

EDPB na decembrovom plenárnom zasadnutí prijal a schválil na verejnú konzultáciu Usmernenia k právu na zabudnutie vo vyhľadávačoch (1. časť). Usmernenia vysvetľujú čl. 17 všeobecného nariadenia o ochrane údajov v kontexte internetových vyhľadávačov. Ich cieľom je poskytnúť usmernenie k dôvodom, na ktoré sa jednotlivci môžu spoľahnúť pri podávaní žiadosti o právo na vymazanie /zabudnutie/  v súvislosti s odkazmi na webové stránky, ktoré obsahujú ich osobné údaje; a výnimky z práva na vymazanie /zabudnutie/, ktoré by prevádzkovatelia internetových vyhľadávačov mohli použiť na zamietnutie takejto žiadosti.

 

Usmernenia sa, neskôr, doplnia prílohou o posudzovaní kritérií vybavovania sťažností jednotlivcov dozornými orgánmi na ochranu údajov po zamietnutí žiadosti zo strany prevádzkovateľov internetových vyhľadávačov.

 

Usmernenia sú predmetom verejnej konzultácie do 5.2.2020 (viac sa dozviete na tomto odkaze). Akékoľvek pripomienky a postrehy slovenskej verejnosti sú vítané a môžu byť zaslané priamo EDPB v anglickom jazyku.

Slovenčina
Plná verzia stránky
2021 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky