Usmernenia k právu na zabudnutie vo vyhľadávačoch (1. časť)

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

EDPB prijal finálnu verziu Usmernení k právu na zabudnutie vo vyhľadávačoch (1. časť). Usmernenia vysvetľujú čl. 17 všeobecného nariadenia o ochrane údajov v kontexte internetových vyhľadávačov. Ich cieľom je poskytnúť usmernenie k dôvodom, na ktoré sa jednotlivci môžu spoľahnúť pri podávaní žiadosti o právo na vymazanie /zabudnutie/  v súvislosti s odkazmi na webové stránky, ktoré obsahujú ich osobné údaje a výnimky z práva na vymazanie /zabudnutie/, ktoré by prevádzkovatelia internetových vyhľadávačov mohli použiť na zamietnutie takejto žiadosti.

 

Usmernenia sa, neskôr, doplnia prílohou o posudzovaní kritérií vybavovania sťažností jednotlivcov dozornými orgánmi na ochranu údajov po zamietnutí žiadosti zo strany prevádzkovateľov internetových vyhľadávačov.

 

Usmernenia sú dostupné na tomto odkaze v anglickom jazyku.

Slovenčina
Plná verzia stránky
2021 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky