Usmernenia k relevantnej a odôvodnenej námietke

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

EDPB (Európsky výbor pre ochranu údajov) prijal na marcovom plenárnom zasadnutí Usmernenia k relevantnej a odôvodnenej námietke (Guidelines 09/2020 on relevant and reasoned objection under Regulation 2016/679).

Cieľom usmernení je priblížiť význam „relevantnej a odôvodnenej námietky,“ vysvetlenie tohto pojmu, odstránenie nejasností a tým pádom uľahčenie vznesenia relevantnej a odôvodnenej námietky v rozhodovacej praxi dozorných orgánov pre ochranu osobných údajov. 

Usmernenia sú dostupné na tomto odkaze v anglickom jazyku.

Slovenčina
Plná verzia stránky
2023 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky