Usmernenia k špecificky navrhnutej a štandardnej ochrane údajov (Privacy by Design & Default)

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

EDPB prijal na novembrovom plenárnom zasadnutí a schválil na verejnú konzultáciu Usmernenia k špecificky navrhnutej a štandardnej ochrane údajov. Usmernenia vysvetľujú čl. 25 všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Cieľom usmernení je vysvetliť ako efektívne implementovať  do  praxe princípy ochrany osobných údajov a práva dotknutých osôb. Tiež  aj požiadavka  na prevádzkovateľov , aby boli schopní  preukázať, že implementovali efektívne opatrenia na dosiahnutie týchto cieľov (zásada zodpovednosti prevádzkovateľa).

 

Usmernenia sú predmetom verejnej konzultácie do 16.01.2020 (viac sa dozviete na tomto odkaze). Akékoľvek pripomienky a postrehy slovenskej verejnosti sú vítané a môžu byť zaslané priamo EDPB v anglickom jazyku.

Slovenčina
Plná verzia stránky
2021 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky