Usmernenia k špecificky navrhnutej a štandardnej ochrane údajov (Privacy by Design & Default)

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

EDPB prijal na októbrovom plenárnom zasadnutí Usmernenia k špecificky navrhnutej a štandardnej ochrane údajov.

 

Usmernenia vysvetľujú čl. 25 všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Usmernenia majú slúžiť ako praktický príklad, ako vytvárať produkty a služby, ktoré spracúvajú osobné údaje v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov v mene prevádzkovateľov. Základom usmernení je ukázať ako efektívne má byť špecificky navrhnutá a štandardná ochrana údajov včlenená do spracúvania osobných údajov. S takýmto prístupom sa zabezpečí implementácia nielen opatrení pre ochranu osobných údajov, ale najmä dodržiavanie základných princípov, práv a slobôd fyzických osôb. 

 

Usmernenia sú dostupné na tomto odkaze tu v anglickom jazyku

Slovenčina
Plná verzia stránky
2023 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky