Usmernenia k určeniu vedúceho dozorného orgánu prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa

Plná verzia stránky
2019 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky