Usmernenia k územnej pôsobnosti

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

EDPB prijal na novembrovom plenárnom zasadnutí Usmernenia o územnej pôsobnosti. Tieto usmernenia sa detailne venujú výkladu článku 3, samostatne pre každý odsek . V usmernení sa dozviete o:

  • ako treba posudzovať konkrétne spracúvanie prevádzkovateľom a sprostredkovateľa vzhľadom na územnú pôsobnosť všeobecného nariadenia o ochrane údajov,
  • pôsobnosti všeobecného nariadenia o ochrane údajov v prípade ak je prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ usadený mimo Európskeho hospodárskeho priestoru,
  • určení zástupcu a jeho postavenia podľa čl. 27 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Usmernenie prešlo verejnou konzultáciou. Usmernenie je momentálne dostupné iba v anglickom jazyku na tomto odkaze.

Slovenčina
Plná verzia stránky
2021 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky