Usmernenia ku kódexom správania ako nástrojom na prenos

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

EDPB (Európsky výbor pre ochranu údajov) prijal na februárovom plenárnom zasadnutí Usmernenia ku kódexom správania ako nástrojom na prenos (Guidelines 04/2021 on codes of conduct as tools for transfers).

 

Hlavným cieľom usmernení je objasniť uplatňovanie článku 40 ods. 3 a článku 46 ods. 2 písm. e) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Po schválení kódexu správania príslušným dozorným orgánom a po tom ako Komisia rozhodne o jeho všeobecnej platnosti v rámci EHP, môžu kódex dodržiavať a používať prevádzkovatelia a sprostredkovatelia, na ktorých sa nevzťahuje všeobecné nariadenie o ochrane údajov podľa článku 3, aby sa zabezpečili primerané záruky na prenos osobných údajov mimo EÚ. Usmernenia dopĺňajú Usmernenia týkajúce sa kódexov správania a monitorujúcich subjektov, ktoré stanovujú všeobecný rámec pre prijímanie kódexov správania.

  

Usmernenia sú dostupné v anglickom jazyku na tomto odkaze:

Súbor application/pdf, veľkosť súboru: 846.54 KB
Slovenčina
Plná verzia stránky
2023 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky