Usmernenia o používaní technológie na rozpoznávanie tváre v oblasti presadzovania práva

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

EDPB (Európsky výbor pre ochranu údajov) prijal na aprílovom plenárnom zasadnutí Usmernenia o používaní technológie na rozpoznávanie tváre v oblasti presadzovania práva (Guidelines 05/2022 on the use of facial recognition technology in the area of law enforcement).

 

Cieľom usmernení je predstaviť technológiu na rozpoznávanie tváre a právny rámec pre jej uplatňovanie v oblasti presadzovania práva v zmysle Smernice (EÚ) 2016/680 o presadzovaní práva. Usmernenia taktiež obsahujú postoj EDPB k načrtnutej problematike, ktorý vychádza zo spoločného stanoviska EDPB a EDPS 05/2021 k návrhu nariadenia o umelej inteligencii. Prílohy usmernení sa zameriavajú na praktickú stránku používania tejto technológie príslušnými orgánmi.  

 

Usmernenia sú dostupné v anglickom jazyku na tomto odkaze:

Súbor application/pdf, veľkosť súboru: 739.02 KB
Slovenčina
Plná verzia stránky
2023 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky