Usmernenia o spracúvaní osobných údajov prostredníctvom kamerových zariadení

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

EDPB (Európsky výbor pre ochranu údajov) na januárovom plenárnom zasadnutí schválil usmernenia o spracúvaní osobných údajov prostredníctvom kamerových zariadení (Guidelines 3/2019 on processing of personal data through video devices). Ide o významný krok k ustáleniu jednotného pohľadu a výkladu na kamerové zariadenia v celom Európskom hospodárskom priestore.

Preto aj pre slovenských prevádzkovateľov predstavuje základný podklad pri spracúvaní osobných údajov prostredníctvom kamerových systémov. Usmernenia obsahujú širokú škálu praktických príkladov, ktoré pomáhajú lepšiemu pochopeniu tejto problematiky.

 

Usmernenia sa venujú oblastiam ako:

  • zákonnosť spracúvania (právny základ),
  • poskytnutie videonahrávky tretím stranám,
  • spracúvanie biometrických údajov,
  • právo na prístup, právo namietať a právo na výmaz,
  • informačná povinnosť,
  • štandardná a špecificky navrhnutá ochrana,
  • odporúčaná lehota uloženia videozáznamov
  • a iné.

 

Usmernenia sú dostupné momentálne iba v anglickom jazyku na tomto odkaze.

Slovenčina