Usmernenia o spracúvaní osobných údajov v prepojených vozidlách

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

EDPB (Európsky výbor pre ochranu údajov) prijal na marcovom plenárnom zasadnutí usmernenia o prepojených vozidlách a aplikáciách týkajúcich sa mobility (neoficiálny preklad) (Guidelines 1/2020 on processing personal data in the context of connected vehicles and mobility related applications)

 

Usmernenia prešli verejnou konzultáciou, do ktorej sa zapojilo 69 zainteresovaných strán. Usmernenia majú byť praktickým návodom pre podniky vyrábajúce automobily, vodičov a spolucestujúcich s cieľom upriamiť ich pozornosť na aspekty ochrany súkromia a osobných údajov. Dokument napríklad vyjasňuje ako má byť pojem osobné údaje vnímaný v kontexte prepojených vozidiel. Dotýka sa problematiky vzťahu ePrivacy smernice (najmä čl. 5 ods. 3) a všeobecného nariadenia o ochrane údajov pri spracúvaní osobných údajov v prepojených vozidlách. Na záver ponúka prípadové štúdie (poskytovanie služieb tretími stranami, eCall systémy, štúdie o nehodovosti a lokalizácia automobilu po jeho krádeži), v ktorých prakticky ukazuje ako majú byť požiadavky všeobecného nariadenia o ochrane údajov uplatňované v praxi.

 

Usmernenia sú dostupné na tomto odkaze v anglickom jazyku.

Slovenčina
Plná verzia stránky
2022 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky