Usmernenia o výpočte pokút podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

EDPB (Európsky výbor pre ochranu údajov) prijal na májovom plenárnom zasadnutí Usmernenia o výpočte pokút podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov (Guidelines 04/2022 on the calculation of administrative fines under the GDPR).

 

Cieľom usmernení je predstaviť metódy pre výpočet správnych pokút podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov, pričom sa zameriavajú najmä na požiadavky podľa čl. 83 všeobecného nariadenia o ochrane údajov, resp. pretavenie požiadaviek tohto ustanovenia do praxe pri ukladaní správnych pokút dozorným orgánom. Súčasťou usmernení je aj príloha, ktorá má napomôcť dozorným orgánom s výpočtom správnych pokút.

 

Usmernenia sú dostupné v anglickom jazyku na tomto odkaze:

Súbor application/pdf, veľkosť súboru: 786.53 KB
Slovenčina
Plná verzia stránky
2023 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky