Usmernenia o zacielení na užívateľov sociálnych médií

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

EDPB (Európsky výbor pre ochranu údajov) prijal na aprílovom plenárnom zasadnutí Usmernenia o zacielení na užívateľov sociálnych médií (Guidelines 08/2020 on the targeting of social media users).

 

Cieľom týchto usmernení je objasniť úlohy a zodpovednosť poskytovateľa sociálnych médií a jednotlivca, na ktorého sú zacielené. Zacielenie na užívateľov sociálnych médií môže zahŕňať rôzne subjekty, ktoré sú rozdelené do štyroch skupín: prevádzkovatelia sociálnych médií, ich používatelia, cieľové skupiny a ďalšie subjekty, ktoré sa môžu zapojiť do tohto procesu. Správne určenie úloh a zodpovednosti týchto rôznych subjektov bolo nedávno zdôraznené v rozsudkoch Súdneho dvora EÚ, ktoré poukazujú na to, že interakcia medzi poskytovateľmi sociálnych médií a inými aktérmi môže viesť k vzniku spoločných zodpovedností podľa právnych predpisov EÚ o ochrane údajov.

Na tento účel usmernenia okrem iného určujú potenciálne riziká pre slobody jednotlivca, hlavných aktérov a ich úlohy, uplatňovanie kľúčových požiadaviek na ochranu údajov ako sú zákonnosť a transparentnosť a DPIA, ako aj kľúčové prvky opatrení medzi poskytovateľmi sociálnych médií a jednotlivcami, na ktorých sú zacielené. Usmernenia sa okrem toho zameriavajú na rôzne mechanizmy zacielenia, spracúvanie osobitných kategórií údajov a povinnosť spoločných prevádzkovateľov zaviesť príslušné dojednanie podľa článku 26 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

 

Usmernenia sú dostupné na tomto odkaze v anglickom jazyku.

Slovenčina
Plná verzia stránky
2023 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky