Usmernenia (príručky) k nariadeniu v slovenčine

Plná verzia stránky
2018 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky