Usmernenia a stanoviská k nariadeniu

Plná verzia stránky
2019 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky