Usmernenia a stanoviská k nariadeniu

Plná verzia stránky
2018 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky