Usmernenie k zabezpečeniu priebehu volieb a metodické usmernenie k zákonnosti spracúvania

Plná verzia stránky
2022 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky