Užitočné odkazy

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia

Safe Harbor -  bezpečný prístav

BCR - základné informácie o vnútropodnikových záväzných pravidlách

Štandardné zmluvné doložky - základné informácie o štandardných zmluvných doložkách

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR - informácie o konzulárnej agende

Ministerstvo spravodlivosti SR - informácie o medzinárodnej justičnej spolupráci

Európsky dozorný úradník pre ochranu osobných údajov

Zoznam zmluvných strán Dohovoru o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracúvaní osobných údajov

Plná verzia stránky
2019 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky