V. ročník súťaže o najlepšiu Zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov v Slovenskej republike pre rok 2022 pozná svojich víťazov

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Vyhlásenie výsledkov Zodpovedná osoba roka 2022 sa uskutočnilo 5. júna 2023 na  EPI konferencii GDPR a zákon o ochrane osobných údajov 2023, ktorú organizoval hlavný partner tohtoročnej súťaže – spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

 

Nad V. ročníkom prevzala záštitu podpredsedníčka Úradu na ochranu osobných údajov SR, pani Anna Vitteková, ktorú na slávnostnom odovzdávaní ocenení zastupoval Ing. Tibor Čamaj z odboru kontroly.

 

Odborná porota zložená z členov Spolku pre ochranu osobných údajov a ďalších zástupcov odbornej verejnosti vybrala z nominovaných zodpovedných osôb celkového víťaza Zodpovednej osoby roka 2022 pre oblasť Verejná správa a samospráva a víťaza pre oblasť Súkromný sektor. 

 

Víťazom a prítomným sa prihovorila aj čerstvá novozvolená predsedníčka Spolku pre ochranu osobných údajov pani Lucia Semančínová, ktorá podotkla, že je jej cieľom činnosť Spolku pozdvihnúť, aby poskytoval zodpovedným osobám, a nielen im, strategického partnera tak v oblasti vzdelávania, ako aj v oblasti identifikácie problémov spracúvania osobných údajov v Slovenskej republike.

Slovenčina
Plná verzia stránky
2023 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky