Vedomé a rešpektujúce rodičovstvo. Sprevádzanie detí svetom internetu

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch (NKS) organizuje online podujatie na tému „Vedomé a rešpektujúce rodičovstvo. Sprevádzanie detí svetom internetu“, ktoré sa bude konať 26.10.2023; 17:30 – 19:00.

O večernej škole informuje NKS aj prostredníctvom Facebook podujatia: https://fb.me/e/1AXn6QC0a 

Link na podujatie (Zoom): https://us06web.zoom.us/j/87622741752

 

Lektorom bude Mgr. Michal Božík, psychológ z VÚDPaP-u.

 

Autor sa pozrie na najvýraznejšie riziká používania digitálnych technológií (DT). Zameria sa najmä na problematiku závislosti na DT. Vedomé rodičovstvo je postavené na porozumení štyrom kľúčovým premenným, ktoré určujú, či bude používanie DT problematické, alebo nie. Týmito premennými sú: čas strávený pred obrazovkou; obsah, ktorý deti prostredníctvom obrazoviek "konzumujú"; kontext, v ktorom sa táto interakcia odohráva; a individualita daného dieťaťa. V druhej časti sa preto zameriame na aktuálne poznatky z oblasti mediácie a regulácie používania DT deťmi, na mediálne stratégie rodičov a na to, ako čo najefektívnejšie nastavovať pravidlá používania DT. Doplnené budú postrehmi z praxe v oblasti primárnej prevencie.

Slovenčina
Plná verzia stránky
2023 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky