Verejná konzultácia EDPB k Usmerneniam k virtuálnym hlasovým asistentom

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Predmetom verejnej konzultácie sú Usmernenia k virtuálnym hlasovým asistentom (Guidelines 02/2021 on Virtual Voice Assistants) prijaté na marcovom plenárnom zasadnutí EDPB (Európsky výbor pre ochranu údajov).  

 

Návrh usmernení opisuje ako prebieha spracúvanie osobných údajov virtuálnymi hlasovými asistentmi (bežne dostupnými vo väčšine „smart“ telefónoch, tabletoch, počítačoch, ako aj v zariadeniach s reproduktormi). Usmernenia opisujú postavenie a zodpovednosť jednotlivých subjektov zapojených do tejto technológie. Venujú sa pôsobnosti ePrivacy smernice a všeoebcného nariadenia o ochrane údajov a snažia sa vyjasniť aké sú vhodné právne základy na spracúvanie osobných údajov v tomto kontexte. Usmernenia sa venujú otázkam transparentnosti, obmedzeniu účelu, bezpečnosti, lehote uloženia a právam dotknutých osôb pri spracúvaní osobných údajov hlasovými asistentmi. Vyjadrujú sa aj k rozlíšeniu aktivácie hlasového asistenta pri náhodnom zachytení hlasu a skutočnom povele na jeho aktiváciu za účelom vylepšovania schopností virtuálnych hlasových asistentov.   

 

Odporúčania vo verejnej konzultácii sú dostupné iba v anglickom jazyku na tomto odkaze: https://edpb.europa.eu/our-work-tools/public-consultations-art-704/2021/guidelines-022021-virtual-voice-assistants_en.

 

Verejnosť má možnosť vyjadriť svoj postoj, názor, prípadne súhlas či nesúhlas k Usmerneniam, resp. niektorej ich časti, a to do 23. apríla 2021.

 

EDPB organizuje verejné konzultácie k návrhom usmernení/odporúčaní upravujúce rôzne témy o ochrane osobných údajov podľa čl. 70 ods. 4 všeobecného nariadenia o ochrane údajov s cieľom zapojiť do ich tvorby aj širokú verejnosť. Verejné konzultácie sú prostriedkom na zvyšovanie transparentnosti a otvorenosti dozorných orgánov v oblasti ochrany osobných údajov v celom Európskom hospodárskom priestore.

 

Prehľad všetkých otvorených a ukončených verejných konzultácií je dostupný na tomto odkaze.

Slovenčina
Plná verzia stránky
2022 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky