Verejná konzultácia EDPB k Usmerneniam o certifikácii ako nástroji na prenosy

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Predmetom verejnej konzultácie sú Usmernenia o certifikácii ako nástroji na prenosy (Guidelines 07/2022 on certification as a tool for transfers) prijaté na júnovom plenárnom zasadnutí EDPB (Európsky výbor pre ochranu údajov).

 

Hlavným účelom týchto usmernení je poskytnúť ďalšie objasnenie praktického použitia tohto nástroja na prenos podľa čl. 46 ods. 2 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Usmernenia poskytujú návod, ako možno tento nástroj použiť v praxi a ako môže pomôcť zachovať vysokú úroveň ochrany údajov pri prenose osobných údajov z Európskeho hospodárskeho priestoru do tretích krajín. Usmernenia dopĺňajú Usmernenia 1/2018 týkajúce sa certifikácie, ktoré poskytujú všeobecnejšie informácie k certifikácii.

 

Usmernenia vo verejnej konzultácií sú dostupné iba v anglickom jazyku na tomto odkaze: Guidelines 07/2022 on certification as a tool for transfers.

 

Verejnosť má možnosť vyjadriť svoj postoj, názor, prípadne súhlas či nesúhlas k Usmerneniam, resp. niektorej ich časti, a to do 30. septembra 2022.

 

EDPB organizuje verejné konzultácie podľa čl. 70 ods. 4 všeobecného nariadenia o ochrane údajov k návrhom usmernení/odporúčaní upravujúce rôzne témy o ochrane osobných údajov s cieľom zapojiť do ich tvorby aj širokú verejnosť. Verejné konzultácie sú prostriedkom na zvyšovanie transparentnosti a otvorenosti dozorných orgánov v oblasti ochrany osobných údajov v celom Európskom hospodárskom priestore.

Slovenčina
Plná verzia stránky
2023 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky