Verejná konzultácia EDPB k Usmerneniam o používaní technológie na rozpoznávanie tváre v oblasti presadzovania práva

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Predmetom verejnej konzultácie sú Usmernenia o používaní technológie na rozpoznávanie tváre v oblasti presadzovania práva (Guidelines 05/2022 on the use of facial recognition technology in the area of law enforcement) prijaté na májovom plenárnom zasadnutí EDPB (Európsky výbor pre ochranu údajov).

 

Usmernenia pozostávajú z jedného hlavného dokumentu a troch príloh. Hlavný dokument predstavuje technológiu na rozpoznávanie tváre a právny rámec pre jej uplatňovanie v oblasti presadzovania práva v zmysle Smernice (EÚ) 2016/680 o presadzovaní práva. Zároveň obsahuje tiež postoj EDPB k tejto problematike, ktorý vychádza zo spoločného stanoviska EDPB a EDPS 05/2021 k návrhu nariadenia o umelej inteligencii. Spomínané tri prílohy sa zameriavajú na praktickú stránku používania tejto technológie.

 

Usmernenia vo verejnej konzultácií sú dostupné iba v anglickom jazyku na tomto odkaze: Guidelines 05/2022 on the use of facial recognition technology in the area of law enforcement

 

Verejnosť má možnosť vyjadriť svoj postoj, názor, prípadne súhlas či nesúhlas k Usmerneniam, resp. niektorej ich časti, a to do 27. júna 2022.

 

EDPB organizuje verejné konzultácie podľa čl. 70 ods. 4 všeobecného nariadenia o ochrane údajov k návrhom usmernení/odporúčaní upravujúce rôzne témy o ochrane osobných údajov s cieľom zapojiť do ich tvorby aj širokú verejnosť. Verejné konzultácie sú prostriedkom na zvyšovanie transparentnosti a otvorenosti dozorných orgánov v oblasti ochrany osobných údajov v celom Európskom hospodárskom priestore.

Slovenčina
Plná verzia stránky
2023 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky