Vyhláška úradu o postupe pri posudzovaní vplyvu na ochranu osobných údajov je oddnes účinná

Plná verzia stránky
2022 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky