Výsledky prvej koordinovanej akcie EDPB – používanie cloudových služieb orgánmi verejnej moci

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Úrad na ochranu osobných údajov SR (úrad) sa zapojil do prvej koordinovanej akcie EDPB (Európsky výbor pre ochranu údajov), ktorá sa konala v roku 2022 s cieľom mapovania používaných cloudových služieb orgánmi verejnej moci s ohľadom na súlad so všeobecným nariadením o ochrane údajov zabezpečením primeranej ochrany osobných údajov uložených v cloudových službách.

 

O začiatku akcie úrad informoval verejnosť vo februári 2022 tlačovou správou na tomto odkaze: Úrad na ochranu osobných údajov SR sa zapája do prvej koordinovanej akcie EDPB

 

EDPB prijal na januárovom plenárnom zasadnutí dokument, ktorý hodnotí výsledky koordinovanej akcie a zároveň sumarizuje najzávažnejšie výzvy orgánov verejnej moci, ktoré boli identifikované pri využívaní externých cloudových služieb:

  • pri posúdení vplyvu na ochranu osobných údajov (DPIA),
  • v postavení strán prevádzkovateľa, sprostredkovateľa alebo spoločných prevádzkovateľov,
  • vo vyjednávaní zmlúv a ich prispôsobovaní
  • v zapojení ďalších sprostredkovateľov,
  • pri medzinárodných prenosoch údajov,
  • v riziku prístupu k údajom zahraničnými orgánmi verejnej moci v prípade ak sa používa poskytovateľ cloudových služieb, ktorý nie je usadený v EÚ, hoci údaje sú uložené na území EÚ,
  •  v telemetrických/diagnostických informáciách,
  •  nastavením možnosti vykonávať audit u poskytovateľov cloudových služieb.

 

Výsledná správa je dostupná v anglickom jazyku na tomto odkaze: https://edpb.europa.eu/system/files/2023-01/edpb_20230118_cef_cloud-basedservices_publicsector_en.pdf

 

Národná správa vypracovaná úradom je dostupná od strany 122, v anglickom jazyku na tomto odkaze: https://edpb.europa.eu/system/files/2023-01/edpb_20230118_annex_national_reports_cef_cloud-basedservices_publicsector_en.pdf

Slovenčina
Plná verzia stránky
2023 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky