Vzor Informačnej povinnosti pre zamestnanca

Plná verzia stránky
2019 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky