Vzor Záznamov o spracovateľských činnostiach

Plná verzia stránky
2022 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky