Vzor Záznamov o spracovateľských činnostiach

Plná verzia stránky
2021 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky