Vzťah nariadenia 2016/679 (GDPR) a smernice e-privacy

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia

EDPB prijala stanovisko o vzťahu nariadenia 2016/679 (GDPR) a toho času účinnej smernice e-privacy v ktorom zastáva názor, že národné dozorné orgány (v podmienkach Slovenskej republiky Úrad na ochranu osobných údajov SR) smejú a majú vyžadovať aj v rámci plnenia ustanovení e-privacy smernice ochranu osobných údajov. Čítať celé vyjadrenie EDPB.

Plná verzia stránky
2021 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky