Zástupca prevádzkovateľa

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia

Zástupcom prevádzkovateľa je každý, kto na území Slovenskej republiky zastupuje prevádzkovateľa so sídlom, organizačnou zložkou, prevádzkarňou alebo trvalým pobytom v tretej krajine, mimo členských štátov Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru.

K pojmu zástupca prevádzkovateľa, jeho postaveniu, právam a povinnostiam bližšie pozri časť „Ako postupovať podľa zákona?“ a Metodické usmernenie č. 2/2013 k základným pojmom – osoby pri spracúvaní osobných údajov.

Kategória: 
Plná verzia stránky
2023 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky