Zoznam spracovateľských operácií, ktoré podliehajú posúdeniu vplyvu

Plná verzia stránky
2022 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky