Zoznam spracovateľských operácií, ktoré podliehajú požiadavke na posúdenie vplyvu

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia

Úrad vypracoval a zverejňuje zoznam spracovateľských operácií, ktoré podliehajú požiadavke na posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov podľa čl. 35 ods. 4 všeobecného nariadenia na ochranu osobných údajov. Zoznam spracovateľských operácií je v súlade s usmerneniami týkajúcimi sa posúdenia vplyvustanoviskom EDPB k navrhovanému zoznamu spracovateľských operácií.

Zoznam zabezpečuje harmonizovaný prístup k cezhraničnému spracúvaniu alebo k spracúvaniu, ktoré môže ovplyvniť voľný pohyb osobných údajov alebo fyzických osôb v rámci Európskej únie. Stanovisko EDPB sa nezaoberá položkami predloženými slovenským dozorným orgánom, ktoré nepatria do rozsahu pôsobnosti článku 35 ods. 6 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Viaceré spracovateľské operácie v národnom zozname sa opakujú aj v zoznamoch iných dozorných orgánov EÚ/EHP. Aj napriek tomu, to neznamená, že by zoznamy mali byť rovnaké.

 

Zoznam je dostupný na tomto odkaze:

 

Slovenská jazyková verzia

Anglická jazyková verzia  

 

 

Plná verzia stránky
2023 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky