Stanovisko úradu k požadovaniu údajov o osobách nakazených Covid-19 alebo o osobách v karanténe mestami a obcami

26.03.2020 - 13:43

Úrad bol požiadaný o zaujatie stanoviska vo veci, či je možné, respektíve za akých podmienok by bolo zákonné, aby sa mestám a obciam poskytli údaje o osobách, ktoré sú nakazené Covid 19, alebo ktoré sú v karanténe. Stanovisko úradu k tejto téme si môžete prečítať tu .

Slovenčina

Vyhlásenie EDPB o spracúvaní osobných údajov v súvislosti s prepuknutím ochorenia COVID-19

20.03.2020 - 10:58

Európsky výbor pre ochranu údajov prijal toto vyhlásenie:

Vlády, verejné a súkromné organizácie v celej Európe prijímajú opatrenia na obmedzenie a zmiernenie COVID-19. To môže zahŕňať spracúvanie rôznych osobných údajov...

Slovenčina

Vyhlásenie predsedníčky EDPB k spracúvaniu osobných údajov v súvislosti s prepuknutím choroby COVID-19

17.03.2020 - 12:04

V Bruseli 16. marca 2020 - Vlády, verejné a súkromné organizácie v celej Európe prijímajú opatrenia na obmedzenie a zmiernenie COVID-19. To môže zahŕňať spracúvanie rôznych osobných údajov.

 

Slovenčina

Úprava úradných hodín podateľne - Aktualizované 16.3.2020

13.03.2020 - 14:24

V súvislosti s opatreniami proti šíreniu ochorenia COVID-19 spôsobeného koronavírusom SARS-CoV-2 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky pracuje v obmedzenom režime a z tohto dôvodu od utorka 17.03.2020 do odvolania upravuje úradné hodiny podateľne nasledovne: Pondelok až Piatok od 08.00 hod do 11.00 hod.
Opätovne Vás prosíme, aby ste nechodili osobne na úrad, pokiaľ to nie je nevyhnutné.

Slovenčina
 

Rozsudok vo veci C-212/13

12.12.2014 - 11:43

Oznam

Súdny dvor Európskej únie vydal dňa 11.12.2014  rozsudok vo veci C-212/13 František Ryneš proti Úradu na ochranu osobných údajov Českej republiky. Predmetné prejudiciálne konanie sa týkalo prevádzkovania kamerových informačných systémov v kontexte výkonu výlučne osobných alebo domácich činností.
 
Tlačové komuniké k rozsudku súdneho dvora
 
Rozsudok súdneho dvora

 

Aktualizované: 12.12.2014

 

Slovenčina

Uplatnenie práva na zabudnutie

11.12.2014 - 12:25

Oznam

 

Pracovná skupina WP29 vypracovala Príručku pre implementáciu rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie vo veci C-131/12 Google Spain SL, Google Inc. proti Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) a Mariovi Costejovi Gonzálezovi. V tomto rozhodnutí Súdny dvor Európskej únie konštatoval existenciu práva na zabudnutie a výmaz neaktuálnych, nepravdivých a znevažujúcich osobných údajov jednotlivcov.
 
Rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie.
 
Príručka pracovnej skupiny WP 29 (len v anglickom jazyku).

 

Aktualizované: 11.12.2014

 

 

Slovenčina

Monitorovanie priestoru prístupného verejnosti kamerovým systémom

08.08.2014 - 08:02

Oznam

 

Úrad pripravil a publikoval Metodické usmernenie č. 1/2014 Monitorovanie priestoru prístupného verejnosti kamerovým systémom, ktoré je zamerané na zákonné prevádzkovanie kamerových informačných systémov v priestore prístupnom verejnosti. Metodické usmernenie nájdete v časti Úrad – Legislatíva – Názory úradu – Metodické usmernenia.

 

Aktualizované: 8. 8. 2014

 

Slovenčina

Stránky

Plná verzia stránky
2020 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky