Slovenský preklad Príručky o európskych právnych predpisoch v oblasti ochrany údajov dostupný na objednanie

24.06.2021 - 11:06

Slovenský preklad Príručky o európskych právnych predpisoch v oblasti ochrany údajov (2018) je dostupný nielen v PDF verzii, ale je možné si výtlačok objednať.

 

Slovenčina
 

Aktualizácia Usmernení k určeniu vedúceho dozorného orgánu prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa

18.04.2023 - 09:17

EDPB (Európsky výbor pre ochranu údajov) prijal na aprílovom plenárnom zasadnutí aktualizáciu Usmernení k určeniu vedúceho dozorného orgánu prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa (ang. Guidelines 8/2022 for identifying a controller  or  processor’s  lead  supervisory  authority)

 

 

Slovenčina

Aktualizácia Usmernení o oznámení porušenia ochrany osobných údajov

06.04.2023 - 12:09

EDPB (Európsky výbor pre ochranu údajov) prijal na marcovom plenárnom zasadnutí aktualizáciu bodu 73 a na to nadväzujúceho textu v prílohe VII Usmernení o oznámení porušenia ochrany osobných údajov. (Guidelines 09/2022 on personal data breach notification under GDPR).

 

Slovenčina

Rozhodnutie SD EÚ vo veci Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer

04.04.2023 - 14:20

Súdny dvor Európskej únie (SD EÚ) vydal dňa 30. marca 2023 rozhodnutie vo veci C-34/21 Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer, ktoré sa týka spracúvania osobných údajov zamestnancov v súvislosti so zamestnaním.

 

SD EÚ uviedol, okrem iného, nasledovné:

 

Slovenčina

Rozhodnutie SD EÚ vo veci Norra Stockholm Bygg

09.03.2023 - 15:17

Súdny dvor Európskej únie (SD EÚ) vydal dňa 2. marca 2023 rozhodnutie vo veci C-268/21 Norra Stockholm Bygg, ktoré sa týka spracúvania osobných údajov vykonaného na iný účel (spracúvanie údajov v rámci súdneho konania) ako je ten, na ktorý boli osobné údaje získané (vedenie registra zamestnancov na účely daňovej kontroly).

 

SD EÚ uviedol, okrem iného, nasledovné:

 

Slovenčina

Do prevádzky vstupujú obnovené Schengenské informačné systémy

07.03.2023 - 14:37

Dnes je spustený aktualizovaný Schengenský informačný systém (SIS). SIS je najväčší systém zdieľania informácií pre bezpečnosť a riadenie hraníc v Európe. Poskytuje informácie o hľadaných alebo nezvestných osobách, štátnych príslušníkoch tretích krajín, ktorí nemajú zákonné právo na pobyt v Európskej únii, a o stratených alebo ukradnutých predmetoch (napríklad autá, strelné zbrane, lode a doklady totožnosti).

 

Slovenčina

Usmernenia o súhre medzi uplatňovaním článku 3 a ustanoveniami o medzinárodných prenosoch podľa kapitoly V všeobecného nariadenia o ochrane údajov

24.02.2023 - 11:17

EDPB (Európsky výbor pre ochranu údajov) prijal na februárovom plenárnom zasadnutí Usmernenia o súhre medzi uplatňovaním článku 3 a ustanoveniami o medzinárodných prenosoch podľa kapitoly V všeobecného nariadenia o ochrane údajov (Guidelines 05/2021 on the Interplay between the application of Article 3 and the provisions on international transfers as per Chapter V of the GDPR).

 

Slovenčina

Usmernenia o certifikácii ako nástroji na prenosy

24.02.2023 - 11:16

EDPB (Európsky výbor pre ochranu údajov) prijal na februárovom plenárnom zasadnutí Usmernenia o certifikácii ako nástroji na prenosy (Guidelines 07/2022 on certification as a tool for transfers).

 

Slovenčina

Usmernenia o klamlivých dizajnových vzoroch v rozhraniach platforiem sociálnych médií: Ako ich rozpoznať a vyhnúť sa im

24.02.2023 - 11:15

EDPB (Európsky výbor pre ochranu údajov) prijal na februárovom plenárnom zasadnutí Usmernenia o klamlivých dizajnových vzoroch v rozhraniach platforiem sociálnych médií: Ako ich rozpoznať a vyhnúť sa im (Guidelines 03/2022 on Deceptive design patterns in social media platform interfaces: how to recognise and avoid them).

 

Slovenčina

Správa z EDPB „Cookies banners task force“

17.02.2023 - 13:02

EDPB (Európsky výbor pre ochranu údajov) prijal na januárovom plenárnom zasadnutí správu o výsledkoch práce špeciálnej pracovnej skupiny s názvom „Cookie banner task force“, ktorá vznikla za účelom koordinácie príslušných úradov na ochranu osobných údajov pri vybavovaní veľkého množstva sťažností od neziskovej organizácie NOYB.

 

Slovenčina

Výsledky prvej koordinovanej akcie EDPB – používanie cloudových služieb orgánmi verejnej moci

17.02.2023 - 13:02

Úrad na ochranu osobných údajov SR (úrad) sa zapojil do prvej koordinovanej akcie EDPB (Európsky výbor pre ochranu údajov), ktorá sa konala v roku 2022 s cieľom mapovania používaných cloudových služieb orgánmi verejnej moci s ohľadom na súlad so všeobecným nariadením o ochrane údajov zabezpečením primeranej ochrany osobných údajov uložených v cloudových službách.

 

Slovenčina

Stránky

Plná verzia stránky
2023 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky