Usmernenia o spracúvaní údajov týkajúcich sa zdravia na účely vedeckého výskumu v súvislosti s prepuknutím ochorenia COVID-19

EDPB prijal na plenárnom zasadnutí Usmernenia o spracúvaní údajov týkajúcich sa zdravia na účely vedeckého výskumu v súvislosti s prepuknutím ochorenia COVID-19 (Guidelines on the processing of data concerning health for the purpose of scientific research in the context of the COVID-19 outbreak).

 

Slovenčina

Stanovisko ÚOOÚ SR k meraniu teploty zamestnancov a prípadných návštevníkov na pracoviskách

Vo Vyhlásení EDPB o spracúvaní osobných údajov v súvislosti s prepuknutím ochorenia COVID-19 je uvedené:

 

·       Môže zamestnávateľ požadovať, aby návštevníci alebo zamestnanci poskytli konkrétne zdravotné informácie v kontexte COVID-19?

 

Uplatňovanie zásady primeranosti a minimalizácie údajov je tu obzvlášť dôležité. Zamestnávateľ by mal vyžadovať zdravotné informácie iba v rozsahu, v akom to vnútroštátne právne predpisy povoľujú.

 

 

ÚOOÚ SR a projekt inteligentnej karantény

Podľa slov vicepremiérky Veroniky Remišovej, Úrad na ochranu osobných údajov tzv. projekt inteligentnej karantény, na ktorom UPVII SR pracoval niekoľko týždňov, zdržuje. Uvádzame, že list hlavného hygienika so žiadosťou o spoluprácu a nomináciu kontaktnej osoby adresovaný predsedníčke úradu je zo dňa 02.04.2020. Úrad v záujme pomôcť ponuku prijal a nominoval dňa 07.04.2020 dve expertky.

Slovenčina

Stanovisko predsedníčky Výboru k Dohovoru 108 Rady Európy a Komisára pre ochranu osobných údajov Rady Európy k osobných údajov v súvislosti s pandémiou COVID-19

Predsedníčka Výboru k Dohovoru 108 Rady Európy a Komisár pre ochranu osobných údajov Rady Európy vydali spoločné stanovisko k spracúvaniu osobných údajov v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID- 19.

Vyhlásenie predsedníčky EDPB k spracúvaniu osobných údajov v súvislosti s prepuknutím choroby COVID-19

V Bruseli 16. marca 2020 - Vlády, verejné a súkromné organizácie v celej Európe prijímajú opatrenia na obmedzenie a zmiernenie COVID-19. To môže zahŕňať spracúvanie rôznych osobných údajov.

 

Slovenčina

Koronavírus a spracúvanie osobných údajov (aktualizované 13.3.2020)

V súvislosti s preventívnymi opatreniami, ktoré Slovensko zavádza  pre obmedzenie šírenia vírusu SARS-CoV-2  Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky / UOOU SR /  reaguje na  najčastejšie otázky pri spracúvaní osobných údajov. Údaj o nameranej teplote spadá do spracúvania osobitnej kategórie osobných údajov a pre zákonné spracúvanie takéhoto údaju   všeobecné nariadenie o ochrane údajov ustanovuje špeciálne podmienky v článku 9...

Slovenčina

Opatrenie Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

V súvislosti s výskytom koronavírusu na území Slovenskej republiky, v záujme zachovania Vášho zdravia, zdravia Vašich blízkych a zamestnancov Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky Vás prosíme o dodržiavanie odporúčaných rád hlavného hygienika Slovenskej republiky. Žiadame všetkých, ak to nie je nevyhnutné, nechoďte na úrad za účelom osobného doručovania písomností alebo nahliadania do spisov a radšej využite možnosti elektronického podania písomností alebo poštový podnik, prípadne sa ohľadne stavu Vašich konaní informujte telefonicky, prípadne e-mailom na adrese statny.dozor@pdp.gov.sk.

Slovenčina

Verejná konzultácia EDPB k usmerneniam k výkladu článkov 46 ods. 2 písm. a) a 46 ods. 3 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov

EDPB (Európsky výbor na ochranu údajov) prijal na februárovom plenárnom zasadnutí usmernenia k výkladu článkov 46 ods. 2 písm. a) a 46 ods. 3 písm.

Slovenčina

Upozornenie – kamerové systémy

Úrad dáva  do pozornosti  oznámenia o konaní rôznych podujatí, ktoré majú  obsahovať tzv. novinky po zmene nariadenia z hľadiska kamerových systémov. Radi by sme upozornili , že všeobecné nariadenie o ochrane údajov(GDPR) sa nemenilo. Ide teda len  o usmernenia, ktoré bližšie vykladajú spracúvanie osobných údajov kamerovými systémami podľa ustanovení GDPR účinných od 25.5.2018.

Slovenčina

Verejná konzultácia EDPB k usmerneniam o spracúvaní osobných údajov v prepojených vozidlách (neoficiálny preklad názvu)

EDPB (Európsky výbor na ochranu údajov) prijal na januárovom plenárnom zasadnutí usmernenia o prepojených vozidlách a aplikáciách týkajúcich sa mobility (zatiaľ neoficiálny preklad názvu) (Guidelines [1/2020]  on processing personal data in the context of connected vehicles and mobility related applications). Usmernenia majú byť praktickým návodom pre firmy vyrábajúce takéto automobily, vodičov a spolucestujúcich s cieľom upriamiť ich pozornosť na nadstavenia súkromia.

Slovenčina

Stránky